Iketeru Hearts’ Yurano Yuno Graduation Live

June 7th 2017, Shibuya Tsutaya O-Crest (Tokyo)